Psykolog i Malmö - Om Min Mottagning

Mår du dåligt, har du mist gnistan eller är du uppe i varv och har för mycket att göra?


Det är vanligt att någon gång ha det så - och det kan hända de flesta!Om mig


Jag arbetar sedan flera år som psykolog i Malmö. Jag har även arbetat inom vuxenpsykiatrin i Skåne i flera år med olika svåra problem såsom mist livslust, självmordstankar, självskador, oro, ångest, nedstämdhet, relationsproblem och stress, men också med människor som vill få ihop sin vardag bättre, arbeta med personlig utveckling, förstå sig själva, sina känslor och reaktioner.


Jag arbetar även med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, ADD och Aspergers syndrom.


Jag tar  coahinguppdrag baserat på 20 års erfarenhet av ledar- och organisationsutveckling inom näringslivet.


Se mer på https://www.jennyrapp.se


Alla är unika!


Jag har tydligt sett genom de hundratals patienter jag träffat som psykolog I Malmö att det är mycket viktigt att få rätt diagnos för att få en effektiv behandlingsmetod som snabbt kan minska lidande och öka livskvaliteten.


Jag arbetar även i nära samarbete med psykiatriska mottagingar och vårdcentralsläkare i de fall där medicinskt ställningstagande och medicinering behövs.


Läs mer på https://www.jennyrapp.se

Att våga är att förlora fotfästet för en sekund. Att inte våga är att förlora sig själv.

 

Sören Kirkegaard

Psykolog i Malmö -

Målet med behandling:


Målet är att förstå och bearbeta bakomliggande orsaker till varför man mår som man gör, utveckla nya synsätt samt få fungerande verktyg och varaktiga strategier för att hantera livets svängningar.


Jag arbetar utifrån behov och önskemål med samtliga 3 huvudterapiformer och tar emot samtliga typer av psykoterapiremisser inom Region Skånes vårdval*:


* Kognitiv beteendeterapi, KBT, som fokuserar på betydelsen av tankar, känslor och beteenden för ens mående


* Psykodynamisk terapi, PDT, som fokuserar på att förstå mönster som upprepas och tidiga upplevelsers betydelse för nuvarande relationer, mående och känsloliv


* Interpersonell terapi, IPT, som fokuserar på betydelsen av att utveckla relationer för att förbättra sitt mående.


Samtliga terapiformer hjälper på olika sätt till att utveckla nya sätt att ta beslut samt hantera relationer och situationer. Det är vanligt att redan efter 5-10 samtal uppleva högre välmående och minskade besvär!


Se mer om hur jag jobbar på Instagram där det även finns inspiration och självhjälpsövningar:


På svenska: https://www.instagram.com/jennyrappblifri/


På engelska: https://www.instagram.com/jennyrappbefree


*Om Vårdval Psykoterapi:

Vårdval Psykoterapi innebär subventionerad behandling inom Region Skåne och ger dig möjlighet att själv välja vem du vill arbeta med. Jag har avtal med Region Skåne, Vårdval Psykoterapi*, och tar emot samtliga typer av remisser: KBT-kort, KBT, PDT och IPT, från din vårdcentralläkare utifrån vanlig sjukvårdstaxa (200 kr per samtal) och även högkostnads-/frikort (fås när man totalt betalat 1150 kr). Se mer på:


https://www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Valj-mottagning-for-psykoterapi/

I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst.

Den bästa dagen är en dag av törst.'


Nog finns det mål och mening i vår färd -

men det är vägen, som är mödan värd.


Det bästa målet är en nattlång rast,

där elden tänds och brödet bryts i hast.


På ställen, där man sover blott en gång,

blir sömnen trygg och drömmen full av sång.


Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.

Oändligt är vårt stora äventyr.


Karin Boye

Det blå huset

Vi vet det egentligen inte,

men anar det:


det finns ett systerfartyg till vårt liv,

som går en helt annan trad.


Tomas Tranströmer    Preludium


I dagens första timmar kan medvetandet      omfatta världen


som handen griper en solvarm sten


Tomas Tranströmer